Publicatie: stad-en-groen.nl 

Jonge start-up ontwikkelt leerplatform voor de buitenruimte

Product owner Mark Jansonius, vanaf de start betrokken bij de ontwikkeling van softwarebedrijf en start-up KENNISS, en zijn collega Laurens van Arendonk hadden niet eens de intentie om in de wereld van online trainingen te belanden. Als medewerkers bij een uitzendorganisatie voor groen en infra kregen zij echter steeds vaker de vraag uit het werkveld om meer specialistische kennis. Dat zette het team van KENNISS aan het denken. Het resultaat is een softwarebedrijf dat de branche van leren en ontwikkelen op een geheel eigen manier aanpakt.

Jansonius is dan wel product owner bij een softwarebedrijf, maar zijn achtergrond ligt heel ergens anders. ‘Van origine kom ik uit de marketing. Voor ons was de software-ontwikkeling nieuw, maar de branche niet. Onze kennis ligt in de openbare ruimte. Daardoor weten we waar de leerbehoefte ligt.’ Ook Van Arendonk, die het accountmanagement voor zijn rekening neemt, heeft vanwege zijn achtergrond goed zicht op wat er in groensector speelt: ‘We zagen vaak dat de verplichte certificaten wel worden behaald, maar dat er over het algemeen niet veel verder wordt gekeken. Wij vonden dat dit anders kan. We wilden een actief leerbeleid creëren en medewerkers naar een hoger niveau tillen.’ Met hun achtergrond in de groene sector hadden de heren een geweldige mogelijkheid om dat doel te bereiken. ‘Doordat we de branche door en door kennen, beschikten we al over een groot netwerk’, beaamt Van Arendonk. ‘Daardoor konden we makkelijk met bedrijven in gesprek gaan.’

Anders dan anders

Gebruikmakend van dit grote netwerk werden direct vanaf de start, nu ongeveer twee jaar geleden, de afnemers betrokken bij de ontwikkeling van het leerplatform. En daarin zit meteen het verschil met traditionele aanbieders van digitale trainingen. KENNISS is geen ontwerper van online trainingen, maar een softwarebedrijf dat tools ontwikkelt waarmee eenvoudig eigen trainingen kunnen worden gecreëerd. Uitgaande van de kennis en expertise in de markt, kan de ontwikkeling van digitale trainingen het beste door de experts zelf gebeuren: klanten, opleiders en leveranciers; dat is het idee. Van Arendonk: ‘Wij willen een actief leerbeleid neerzetten met het leerplatform KENNISS. Daarbij zijn wij B2B-gericht, wat inhoudt dat onze focus ligt op samenwerking met opleiders, bedrijven en (semi)overheid. We ontwikkelen de e-learning dus niet zelf; dat doen de opleiders of de bedrijven.’ Met de verschillende opleiders biedt KENNISS dus een breed leeraanbod voor de branche, dat klanten naar eigen inzicht kunnen inzetten in hun organisatie.

‘De ontwikkeling van digitale trainingen kan het beste door de experts zelf gebeuren: klanten, opleiders en leveranciers’

Om bedrijven te helpen bij dit proces, worden ze door KENNISS op allerlei manieren ondersteund. ‘Wij faciliteren bedrijven door het aanbieden van webinars en online trainingen over digitaal leren en het ontwikkelen van e-learning’, vertelt Jansonius. ‘Daarbij worden professionele opleiders en onderwijskundigen betrokken die de content kunnen maken, al dan niet samen met het bedrijf.’

Auteurstool

Omdat het uitgangspunt is dat iedereen met de software moet kunnen werken, zijn verschillende developers continu voor KENNISS aan de slag om een gebruiksvriendelijke tool te ontwikkelen. Het resultaat is een auteurstool waarin eenvoudig een training kan worden gecreëerd waaraan tekst, foto’s, video’s en interactieve vragen kunnen worden toegevoegd, die vervolgens worden gerangschikt. Zo bouw je een training als het ware als een blokkendoos op. ‘Deze auteurstool is regel voor regel door ons ontwikkeld’, vertelt Van Arendonk. ‘Wat dat betreft, is het een puur Nederlands product.’ Na diverse testfases met de doelgroep kreeg de tool zijn huidige vorm. Deze is inmiddels klaar voor gebruik.
De tool mag dan wel gebruiksklaar zijn, uitontwikkeld is hij nooit. ‘We zijn ongoing bezig om er nog verschillende functionaliteiten aan toe te voegen, waardoor je trainingen steeds interactiever kunt maken’, legt Jansonius uit. ‘Welke functionaliteiten dat worden, laten we over aan de afnemers zelf. Zij bepalen wat er gaat gebeuren; wij voeren het uit.’

Specialistische kennis

Naast de auteurstool kunnen klanten ook gebruikmaken van de opleidingsbibliotheek. Door de samenwerking met gespecialiseerde opleiders en leveranciers zoals Husqvarna, kan specifiek op de branche gerichte content via deze bibliotheek toegankelijk worden gemaakt. ‘Dat maakt ons product echt sterk’, vindt Jansonius. ‘Als klant krijg je van ons toegang tot die bibliotheek. Dat materiaal kun je dus ook gebruiken.’ Op die manier kan een bedrijf een eigen curriculum samenstellen, dat past bij de leerbehoefte van de medewerkers. ‘Denk bijvoorbeeld aan veilig werken met een bosmaaier, veilig werken langs de weg, het gebruik van accumachines of kennis over de Wet natuurbescherming’, zo vult Van Arendonk aan. Met de auteurstool kan een klant daarnaast ook nog content maken over bedrijfseigen thema’s, zoals de bedrijfscultuur of een kennismakingsmodule voor nieuwe medewerkers. Op verzoek kunnen ook deze trainingen ontwikkeld worden. Jansonius: ‘We zetten hiervoor specialisten in, zoals onderwijskundigen en mensen die foto- en videoproducties verzorgen. Maar ook bij het implementeren van de e-learning kunnen we klanten ondersteunen.’

‘Door samenwerking met gespecialiseerde opleiders en leveranciers kan specifiek op de branche gerichte content via deze bibliotheek toegankelijk worden gemaakt’

Daarnaast kan via het leerplatform een compleet onboardingstraject worden aangeboden, bedoeld voor nieuwe medewerkers, zodat zij na het volgen van het traject startklaar zijn en productief vanaf de eerste werkdag. De mannen benadrukken echter dat in deze branche de theorie niet zonder de praktijk kan. Daarom worden praktijktrainingen, uitgevoerd door gespecialiseerde opleiders, gekoppeld aan online trainingen. ‘Door de kennis te combineren met praktijktrainingen, kunnen medewerkers optimaal opgeleid worden’, vertelt Jansonius. ‘Je kunt wel een digitale training volgen over het vellen van bomen, maar daarmee kun je natuurlijke nog geen bomen vellen. Dat moet je echt doen.’

Gebruiksvriendelijk

De formule van KENNISS lijkt te werken. Enkele grote groenbedrijven, waaronder De Eijk Groep, Hollandsche Greenkeeping Maatschappij en Koninklijke Ginkel Groep, zijn al in een vroeg stadium aangehaakt om input te leveren bij de ontwikkeling van het platform. ‘Door de feedback van deze bedrijven konden we werken aan een zo gebruiksvriendelijk mogelijk leerplatform’, legt Van Arendonk uit. ‘Iedereen moet ermee kunnen werken zonder een handleiding te hoeven lezen.’
Voor het gebruiksgemak is niet alleen gekeken naar de beheerders en opleiders, maar ook naar de gebruikers. ‘Een goed voorbeeld hiervan is dat gebruikers alleen een account hoeven te activeren’, vertelt Van Arendonk. ‘Daarna kun je via een knop in de verschillende mailtjes direct een training starten, zonder te hoeven inloggen. Daarnaast zijn de trainingen te volgen op alle denkbare apparaten, van laptop en smartphone tot iPad. Het moet zo laagdrempelig mogelijk zijn, zodat de focus alleen ligt op leren, zonder dat je lastig wordt gevallen met administratieve rompslomp.’

Onderscheidend

Het onderscheidend vermogen van het bedrijf ten opzichte van andere e-learningbedrijven zit dan ook onder andere in het gebruiksgemak. Maar dat niet alleen: ‘We richten ons echt op de buitenruimte, waardoor we een heel specifiek leeraanbod hebben’, meent Jansonius. ‘Bij een gemiddeld e-learningbedrijf zul je dit specialistische materiaal niet vinden. Onze kracht is dat we samen met opleiders dat actieve leerbeleid creëren, om te komen tot een pakket van e-learning en fysieke trainingen.’

‘Bij een gemiddeld e-learningbedrijf zul je dit specialistische materiaal niet vinden’

De ontwikkeling van dit leerplatform dient dan ook maar één doel: door middel van het actieve leerbeleid het kennisniveau van medewerkers omhoogbrengen. Jansonius: ‘Wij halen voldoening uit ons werk als een bedrijf zegt: Bij ons is het nu op orde. Mensen worden gestimuleerd om trainingen te volgen en het kennisniveau is voor iedereen op het gewenste niveau, waardoor wij kwalitatief kunnen werken. Als bedrijven dat tegen ons zeggen, hebben wij het goed gedaan.’