Publicatie: stad-en-groen.nl 

Status van certificeringen in één oogopslag

KENNISS streeft naar het creëren van een actief leerbeleid in de groene sector. Om leren en ontwikkelen meer prioriteit te geven én om het gemakkelijker te maken door middel van toegankelijke software. In het LMS-dashboard komen veel zaken qua opleiding samen.

De ontwikkeling van medewerkers en er voortdurend alert op zijn dat alle mensen de juiste trainingen en cursussen hebben gevolgd, is voor menige organisatie een kluif. Welke certificaten zijn verlopen, wat heeft die ene nieuwe collega al gevolgd en wat moet er nog gebeuren, zijn de documenten up-to-date en getekend en de veiligheidsinstructies doorlopen? Zonder goed registratiesysteem kan dit al snel verworden tot een tijdrovende puzzel, zeker voor een aannemer met meer dan veertig medewerkers.

Inzicht per persoon

Het leermanagementsysteem (LMS) van het Apeldoornse KENNISS is de nieuwste functionaliteit in het platform die daar een einde aan moet maken. KENNISS ondersteunt bedrijven die werkzaam zijn in de openbare ruimte bij het gestructureerd en proactief opleiden en het uitbreiden van kennis van de medewerkers. In het LMS kan van alles wat te maken heeft met eenvoudig registreren en vastleggen van de professionele ontwikkeling van medewerkers. Zij kunnen eenvoudig worden gemonitord ten aanzien van de trainingen die zij hebben gevolgd binnen het platform. Behaalde certificaten worden vastgelegd met de datum van het verlopen van de certificering. Een eenvoudig signaleringssysteem geeft vervolgens op de gewenste tijd een melding dat het voor de medewerker tijd wordt om de cursus of training opnieuw te volgen en de certificering te vernieuwen. In het dashboard van het LMS van KENNISS komt al deze verwante informatie samen; de gevolgde opleidingen, behaalde certificaten en getekende documenten zijn in een oogopslag, per medewerker of groep medewerkers, zichtbaar.

‘Het platform, inclusief het LMS, is interessant voor meerdere lagen in de organisatie,’ vertelt product-owner Mark Jansonius van KENNISS. ‘Het aspect van de opleidingen in kaart brengen is voor de afdeling HRM helpend. Met dit dashboard kun je in een oogopslag allerlei informatie per medewerker zien. Stel, ik wil van bepaalde personen zien wanneer het certificaat van “Veilig werken langs de weg” verloopt. Ik selecteer dan de medewerkers om wie het gaat, klik vervolgens op “Veilig werken langs de weg” en zie direct van iedereen de status. Elke beheerder kan zo zijn of haar eigen overzicht creëren met de gewenste trainingen, certificaten en documenten in combinatie met de gewenste medewerkers. Ook kan vastgelegd worden wat er ondertekend moet worden en is, zoals veiligheidsinstructies.’

Volledig platform

Het platform van KENNISS bevat ook andere functionaliteiten, zoals de auteurstool. Bedrijven kunnen met deze tool zelf content maken en deze toevoegen. Dat kunnen video’s over het bedrijf zijn, maar ook het bedrijfshandboek, in digitale vorm. Naast de auteurstool is er de bibliotheek met een uitgebreid leeraanbod van opleiders. Deze bibliotheek is openbaar en bedrijven die zijn aangesloten bij het KENNISS-platform, kunnen dit leeraanbod inzetten voor het opleiden van de eigen medewerkers. Veilig werken langs de weg, UAV of toolboxmeetings met verschillende onderwerpen zijn zomaar wat voorbeelden van trainingen en cursussen die in de bibliotheek te vinden zijn. Dit zijn trainingen van verschillende geaccrediteerde Nederlandse opleiders. Een actief leerbeleid betekent meer dan een enkele training of cursus volgen omdat dit nu eenmaal moet. Een actief leerbeleid gaat over structuur en continuïteit in zowel het aanbod als in het gebruik ervan. De bibliotheek is dan ook ruimschoots gevuld met leercontent, specifiek voor het werken in de buitenruimte. Een laatste tool is de onboarding. Hiermee kunnen bedrijven nieuwe medewerkers het bedrijf in leiden en er zeker van zijn dat iedere nieuwe medewerker dezelfde informatie ontvangt en zich snel thuis voelt.

Gemak en professionalisering

KENNISS laat het hier niet bij. Het softwarebedrijf is volop bezig met de verdere ontwikkeling van het platform en alle tools daarbinnen. Het streven is om binnen afzienbare tijd de mogelijkheid te realiseren om vanuit het dashboard meer acties uit te voeren. Vanuit het dashboard kan direct een training worden toegewezen en een certificaat worden geactualiseerd.

Screenshot Leermanagementsysteem KENNISS
Screenshot Leermanagementsysteem KENNISS

 

Jansonius: ‘Medewerkers kunnen zelf ook bij hun eigen informatie. Zij krijgen een mail wanneer er iets is geüpload of toegevoegd aan hun profiel en kunnen dit vervolgens zelf ook bekijken. Ik ben ervan overtuigd dat ons LMS de deelnemende bedrijven een heel stuk gemak oplevert en een professionaliseringsslag in het leren en ontwikkelen. We zien bij veel klanten dat opleidingen en certificeringen op een A4 of in een Excel-document worden gezet dat er tweemaal per jaar wordt bij gepakt. Nu wordt het automatisch gedaan en dat is gemakkelijk. Qua professionalisering zie je dankzij de altijd up-to-date informatie hoe het team ervoor staat en wie er eens wat meer aandacht mag krijgen. Zo kun je als organisatie heel gericht sturen.’

Het KENNISS-platform is eenvoudig toegankelijk en ook de implementatie in de organisatie is eenvoudig. Nieuwe gebruikers krijgen een eigen omgeving die via elk device te bereiken is. Daarna is het aan deze gebruiker om de medewerkers in het platform toe te voegen. Vervolgens kunnen opleidingen gekoppeld of uitgezet worden en kunnen door bedrijven ook lijvige en minder lijvige papieren stukken, zoals een bedrijfshandboek, gedigitaliseerd en toegevoegd worden. De software van KENNISS kan door middel van een API communiceren met andere softwarepakketten om zo kennis uit te wisselen. Een nieuwe medewerker hoeft dan maar in één programma te worden opgevoerd. Jansonius besluit: ‘Dit alles draagt bij aan het gemak en de professionalisering in leren en ontwikkelen.’