Een toolboxmeeting is een periodieke en wettelijk verplichte veiligheidsmeeting voor een bedrijf. Het is een kort overleg in de vorm van een presentatie over de veiligheid op de werkvloer.

Volgens de Arbowet ben je als werkgever verplicht om voorlichting te geven over de risico’s die bij de werkzaamheden horen en welke maatregelen er genomen kunnen worden om de risico’s te voorkomen of te beperken. Als VCA gecertificeerd bedrijf ben je verplicht om minimaal 4 keer per jaar een toolboxmeeting te organiseren voor alle medewerkers.

Vergoot het veiligheidsbewustzijn van jouw medewerkers

Bij toolboxmeetings staan jouw medewerkers centraal. Deze meetings zijn voor hen belangrijk, omdat ze leren hoe ze op een veilige en gezonde manier moeten werken. In een toolboxmeeting geef je informatie over het herkennen van gevaren op de werkvloer en hoe je je hiertegen kan beschermen.

Onderwerpen van een toolboxmeeting

Een toolboxmeeting kan over van alles gaan wat betrekking heeft met Arbo- en milieuzaken tijdens het dagelijks werk. De inhoud ligt dus niet vast. In een toolboxmeeting kunnen dus uiteenlopende onderwerpen over veilig werken aan bod komen. Een aantal voorbeelden van onderwerpen die centraal kunnen staan, zijn:

  • Persoonlijke becshermingsmiddelen (PBM’s)
  • Gebruik van gereedschappen
  • Melden van ongevallen / onveilige situaties
  • Werken op hoogte
  • Gevaarlijke stoffen
  • Orde en netheid op de werkplek
  • en nog meer….

toolboxmeeting

Het doel

Het doel van een toolboxmeeting is aandacht krijgen voor veiligheid en dit binnen jouw bedrijf bevorderen. Deze meetings worden georganiseerd om goed gedrag te stimuleren. De bedoeling is dat de medewerkers tijdens een korte instructie op de werkplek geïnstrueerd worden over de aspecten van hun werk die te maken hebben met veiligheid, gezondheid en milieu.

Wil jij een toolboxmeeting organiseren voor jou medewerkers en wil jij graag meer weten over verschillende (veiligheids)trainingen die jij aan kan bieden binnen jouw organisatie?

Plan een demo